EVENT | Mid-Wales meets the Middle East // Canolbarth Cymru a’r Dwyrain Canol

MWRA and Aber Aid present:

Mid-Wales meets the Middle East

March 24th. 6pm – late
Morlan Centre, Aberystwyth

Live music,  kids break dancing workshop,  arabic singing, twmpath, natural potion making with ‘Witches kitchen’, face painting, massage treatments, henna tattoos, delicious food, bar and more..

Tickets on the door  £10/8 Adult/conc, kids by donation.

Tickets include food, non alcoholic drinks, entertainment and workshops. All other activities & booze by donation.


Y Canolbarth dros Ffoaduriaid ac Aberaid yn cyflwyno:

Canolbarth Cymru a’r Dwyrain Canol

Sadwrn 24ain Mawrth. 6yh tan yn hwyr
Canolfan y Morlan, Aberystwyth

Cerddoriaeth fyw, gweithdy dawns Break i blant, canu Arabeg traddodiadol, twmpath gyda’r Tea and Fruitcakes, ffisigwriaeth naturiol gyda’r gegin gwrachod, paentio wynebau, tylino llesol, tatŵs henna, bwyd blasus, bar a mwy…

Tocynnau ar y drws £10 oedolion / £8 consesiynau / Croeso i blant, cyfraniad yn unig.

Pris y tocyn yn cynnwys bwyd, diodydd di-alcohol, adloniant a gweithdai. Gweithgareddau eraill a diodydd cadarn drwy gyfraniad.