Events

We don't have any upcoming events right now - check back soon!


Past events

Film & Food - The Golden Dream - La Jaula de Oro

Film & Food - The Golden Dream - La Jaula de Oro

Friday November 30th - 7:30pm - Friday November 30th - 10:30pm

Machynlleth Bowling Club
Machynlleth,  SY20 8AU Map

7.30pm: open doors/food -- 8pm film starts Juan, Samuel and Sara leave Guatemala hoping for a better life in the US. On their way, they meet Chauk, a Tzotzil Indian who doesn't speak Spanish. Together, their journey to America will be a dangerous one, joining many other migrants who travel on this infamous route in search of the American Dream. Film&Food=£7 Mae Juan, Samuel a Sara yn gadael Guatemala, gan obeithio cael bywyd gwell yn yr Unol Daleithiau. Ar eu taith, maent yn cwrdd â Chauk, un o Indiaid Tzotil, nad yw'n siarad Sbaeneg. Gyda'i gilydd, bydd eu taith i'r Unol Daleithiau yn un beryglus, gan ymuno â llawer o fudwyr eraill ar y llwybr anfad tua'r Freuddwyd Americanaidd. Ffilm a bwyd = £7 Tickets now available from Dyfi Wholefood in Machynlleth!... See MoreSee Less

65 interested  ·  8 going
MWRA calendar launch

MWRA calendar launch

Friday November 9th - 6:30pm - Friday November 9th - 9:30pm

Caffi Alys
Heol Maengwyn
Machynlleth,  SY20 8EE Map

Music, food , friends and a chance to see our new calendar featuring the work of twelve local artists

37 interested  ·  14 going
Film Night - Sonita

Film Night - Sonita

Friday October 19th - 6:40pm - Friday October 19th - 10:00pm

Pantperthog Village Hall/ Neuadd Bentref
A487
Machynlleth,  SY20 9AS Map

Ffilm a bwyd

Drysau'n agor am 6:40yh mewn pryd ar gyfer bws 34/T2 o Fachynlleth.
Ffilm yn cychwyn am 7:20yh
Parsel pilaff blasus wedi'i gynnwys ym mhris y tocyn.
£7. Ar gael o flaen llaw o Gyfanfwyd Dyfi ac Idris Stores, neu trwy y Canolbarth dros Ffoaduriaid info@midwalesrefugeeaction.org


Film and Food. £7
Entry price includes delicious sweet pilaf wrap.

Tickets available in advance from Idris Stores and Dyfi Wholefoods and via MWRA info@midwalesrefugeeaction.org

TIMETABLE:
18.40 : open doors and refreshments (time has been set to coincide with local coach times, see below)
19.20 : film starts

Y FFILM:
Sonita enillodd Brif Wobr y Rheithgor a Gwobr y Gynulleidfa ar gyfer Ffilm Ddogfen Ryngwladol yng Ngŵyl Ffilmiau Sundance 2016. Mae'n adrodd hanes merch fywiog a phenderfynol o Afghanistan yn ei harddegau sy'n byw yn Tehran, sy'n breuddwydio am fod yn rapiwr enwog. Ond yn Iran, nid yw'r llywodraeth yn caniatáu i ferched ganu ar ben eu hunain. Ac ar aelwyd Affgan, mae disgwyl iddi briodi yn ei harddegau. Gyda'i theulu yn awyddus iddi briodi er mwyn derbyn ei gwaddol, mae traddodiad yn pwyso ar Sonita. Gyda dim ond angerdd a dyfalbarhad i'w cynnal, rhaid iddi droi'r rhwystrau yn gyfleoedd.

THE FILM:
Winner of the 2016 Sundance Film Festival Grand Jury Prize and Audience Award for World Cinema Documentary, Sonita is about a determined and animated Afghan teen living in Tehran, who dreams of being a famous rapper. But in Iran, the government doesn’t let girls sing solo. And in her Afghan home she is expected to become a teenage bride. With her family keen to marry her off to receive her dowry, tradition bears down on Sonita. Armed with nothing but passion and persistence, she must turn obstacle into opportunity.

https://www.theguardian.com/film/2016/mar/05/sonita-review-afghan-female-rapper-documentary

Public transport (Buses):
34 Machynlleth cloc 18.30 - Pantperthog 18.36
T2 Machynlleth cloc 18.50 - Pantperthog 19.00
... See MoreSee Less

48 interested  ·  17 going
Tales from the Moroccan/ Spanish border- Film and talk

Tales from the Moroccan/ Spanish border- Film and talk

Friday September 28th - 6:30pm - Friday September 28th - 10:30pm

Braich Goch - Red Arm CIC
1 Corris
Corris,  SY20 9RD Map

Mid Wales Refugee Action Presents : 14 kilometres A powerful film about the journey of three people from Sub-Saharan Africa who leave home for Spain, in search of an imaginary Europe 'where no one dies of hunger.' Followed by a talk about the work of Alarmphone Med,a project that provides a hotline for boats in distress crossing the Mediterranean. Morrocan tea, popcorn and other refreshments. All proceeds to support the work of Alarmphone Med and No Borders Morocco @ The Braichgoch, Corris, SY20 9RD info@midwalesrefugeeaction.org/ 07770881503 The event will start and end in time for local buses to and from Machynlleth Suggested donation £5 Y Canolbarth dros Ffoaduriaid yn cyflwyno: 14 kilómetros Ffilm bwerus ynglŷn â thaith tri o bobl o Affrica Is-Sahara sy'n gadael ac yn mynd i Sbaen, gan edrych am Ewrop ddychmygol 'ble nad yw neb yn marw o newyn.' Trafodaeth ynglŷn ag Alarmphone Med, cynllun sy'n darparu llinell gymorth ar gyfer argyfyngau wrth i gychod groesi Môr y Canoldir. Drysau'n agor am 6.30 yh Ffilm yn cychwyn am 7yh Popcorn a Lluniaeth Yr holl elw tuag at waith Alarmphone Med a No Borders Moroc... See MoreSee Less

53 interested  ·  8 going
Refugee Week- Machynlleth

Refugee Week- Machynlleth

Wednesday June 20th - 11:00am - Wednesday June 20th - 8:00pm

Owain Glyndŵr's Parliament House, Machynlleth
Machynlleth,   Map

To celebrate refugee week Mid-Wales Refugee Action will be at Machynlleth market on the 20th of June with a stall... come along for talks and discussions, join us for some food and to find out more about the work we are doing. Please note the event Braich Goch Red Arm has been postponed this evening.

24 interested  ·  4 going
Mid-Wales Refugee Action  - Y Canolbarth dros Ffoaduriaid

Mid-Wales Refugee Action - Y Canolbarth dros Ffoaduriaid

Sunday May 13th - 10:00am

Y Plas
Machynlleth,  SY20 8 Map

ReDress the Balance will be upcycling, recycling and dressing up at the Repair and Share Fair at y Plas Sunday 13th May in Machynlleth. Join us from 10 am onwards, get ready for the 3pm catwalk.....

3 interested  ·  3 going
Mid Wales Meets The Middle East/Canolbarth Cymru a'r Dwyrain Canol

Mid Wales Meets The Middle East/Canolbarth Cymru a'r Dwyrain Canol

Saturday March 24th - 6:00pm - Saturday March 24th - 11:00pm

Morlan
Morfa Mawr / Queens Road
Aberystwyth,  SY23 2HH Map

Tickets on the door £10/8 Adult/conc
Kids by donation.

Welcoming and supporting refugees this event is about having fun together whilst raising money for a great cause. Enjoy a fabulous array of diverse entertainment including :live music from Quercus Burlesque, kids break dancing workshop , arabic singing, twmpath with Tea and Fruitcakes, natural potion making with 'Witches kitchen', face painting, massage treatments, henna tattoos, delicious food, bar and more..

Tickets include food, non alcoholic drinks, entertainment and workshops. Therapies, bar, henna and facepainting by donation.

Y Canolbarth dros Ffoaduriaid ac Aberaid yn cyflwyno: Canolbarth Cymru a'r Dwyrain Canol

Sadwrn 24ain Mawrth. 6yh tan yn hwyr
Canolfan y Morlan, Aberystwyth.
Tocynnau ar y drws £10 oedolion / £8 consesiynau
Croeso i blant, cyfraniad yn unig.
Cerddoriaeth fyw, gweithdy dawns Break i blant, canu Arabeg traddodiadol, twmpath gyda'r Tea and Fruitcakes, ffisigwriaeth naturiol gyda'r gegin gwrachod, paentio wynebau, tylino llesol, tatŵs henna, bwyd blasus, bar a mwy...

Pris y tocyn yn cynnwys bwyd, diodydd di-alcohol, adloniant a gweithdai. Gweithgareddau eraill a diodydd cadarn drwy gyfraniad.
... See MoreSee Less

182 interested  ·  56 going
Syria's White Helmets- Film, Q&A, Live link up to Ghouta

Syria's White Helmets- Film, Q&A, Live link up to Ghouta

Friday March 9th - 6:00pm - Friday March 9th - 9:00pm

Y Plas, Machynlleth SY20 8ER Map

Joumana Alshtiwi has been involved with the work of the Syrian White Helmets and has now been resettled in Aberystwyth. She will present a 40 minute documentary about the work of the white helmets followed by a question and answer session. Joumana has a number of friends who are being bombed in the town of Ghouta, depending on the situation we will be organising a live video link to talk to people there. Please note this is about personal experience and the ongoing humanitarian crisis for civilians in Ghouta. MWRA is facilitating this event to allow these voices to be heard. We are aware that it is a controversial topic and would like to ensure that any discussion is done with respect and in the interests of building bridges. When the bombs rain down the Syrian Civil Defence rushes in. In a place where public services no longer function these unarmed volunteers risk their lives to help anyone in need - regardless of their religion or politics. Known as the White Helmets these volunteer rescue workers operate in the most dangerous place on earth. As the conflict in Syria worsens, ordinary people are paying the highest price. More than 50 bombs and mortars a day land on some neighbourhoods in Syria. Many are rusty barrels filled with nails and explosives, rolled out the back of government helicopters -- bakeries and markets are the most commonly hit targets. When this happens the White Helmets rush in to search for life in the rubble - fully aware that more bombs may fall on the same site. These volunteers have saved 99,220 lives - and this number is growing daily. The event is free but please make a donation so that we can send the money for urgent humanitarian assistance in the town. Refreshments will be available... See MoreSee Less

43 interested  ·  18 going
Urgent Vigil, Act for Ghouta

Urgent Vigil, Act for Ghouta

Wednesday February 21st - 11:30am - Wednesday February 21st - 12:30pm

Machynlleth Clock Tower

#SaveGhouta The town of Ghouta in Syria is being indiscriminately bombed, 190 people, including many children have been killed since Sunday and the number is rising. Join Syrian families (some from Ghouta) AberAid and Mid Wales Refugee Action to stand in solidarity with the people of Ghouta and demand an end to the bombings. Ghouta's 380,000 civilians are at the mercy of Russian and Assad regime planes in the sky now. Among dozens of other airstrikes, 24 barrel bombs, rusty tins full of explosives and shrapnel, were dropped for the first time on Eastern Ghouta yesterday. These weapons are indiscriminate, intended to shred bodies and create destruction. Four hospitals were also knocked out of service by the airstrikes yesterday including a maternity hospital. More than 400 people were injured in the space of 24 hours alone. Roads are being destroyed by the airstrikes, making it difficult for emergency vehicles to travel. Ghouta's food storage facilities were also targeted yesterday morning and destroyed. Food supplies are modest and besieged civilians already suffer from malnutrition. This is Ghouta's fifth year of siege. This is an SOS call. Let's all begin by staying informed. Please follow the Ghouta page and The White Helmets on Facebook and Twitter. Share all the information you can. Contact your local representatives. Demand that they #SaveGhouta. Demand that your government use all channels to stop the carnage in besieged Ghouta right now. Leaders must speak up. There isn't a second to spare. Act now.... See MoreSee Less

18 interested  ·  11 going
Ffilm & Ffalaffel - They Will Have To Kill Us First

Ffilm & Ffalaffel - They Will Have To Kill Us First

Saturday January 27th - 7:00pm - Saturday January 27th - 11:00pm

Pantperthog Village Hall/ Neuadd Bentref
A487
Machynlleth,  SY20 9AS Map

A feature-length documentary following Musicians in Mali in the wake of a Jihadist takeover and subsequent banning of music. Raising money for Mid-Wales Refugee Action Film and falafel £7 on the door £6 advance tickets - from Dyfi Wholefoods or email info@midwalesrefugeeaction.org T2 bus from the town clock at 18:45 Lifts back to be arranged on the night. ______________________________________ Ffilm ddogfen hir sy'n dilyn cerddorion o Mali wedi i'r Jihadwyr gipio grym a gwahardd cerddoriaeth. Codi arian ar gyfer y Canolbarth dros Ffoaduriaid Ffilm a ffalaffel £7 ar y drws £6 o flaen llaw - o siop Cyfanfwyd Dyfi neu ebostio info@midwalesrefugeeaction.org Bws T2 o Gloc Machynlleth am 18:45 Lifftiau'n ôl i'w trefnu ar y noson.... See MoreSee Less

56 interested  ·  17 going