Canolbarth Cymru a'r Dwyrain Canol

DIGWYDDIAD | Canolbarth Cymru a’r Dwyrain Canol

Y Canolbarth dros Ffoaduriaid ac Aberaid yn cyflwyno:

Canolbarth Cymru a’r Dwyrain Canol

Sadwrn 24ain Mawrth. 6yh tan yn hwyr
Canolfan y Morlan, Aberystwyth

Cerddoriaeth fyw, gweithdy dawns Break i blant, canu Arabeg traddodiadol, twmpath gyda’r Tea and Fruitcakes, ffisigwriaeth naturiol gyda’r gegin gwrachod, paentio wynebau, tylino llesol, tatŵs henna, bwyd blasus, bar a mwy…

Tocynnau ar y drws £10 oedolion / £8 consesiynau / Croeso i blant, cyfraniad yn unig.

Pris y tocyn yn cynnwys bwyd, diodydd di-alcohol, adloniant a gweithdai. Gweithgareddau eraill a diodydd cadarn drwy gyfraniad.